بدحجابی عامل مسلمان‌شدن یک کشیش
 اوکوانی اکنون کلیسای خود را به مسجد تبدیل کرده است. بیست‌وسه نفر از اعضای کلیسا هم در پی او مسلمان شده‌اند.

 گزیده‌ای از گفت‌وگوی #اسقف تازه‌مسلمان کنیایی با روزنامۀ نایروبیَن:

 نمی‌توانستم پوشش نامناسب زنان را در کلیسای خودم تحمل کنم.

 
آموزه‌های #مسیحیت پوشیدن لباس‌های محرک را در #کلیسا جایز نمی‌داند؛ ولی متأسفانه بعضی زنان دامن کوتاه به‌پا می‌کنند یا لباس‌هایی می‌پوشند که برجستگی‌های بدن را نمایان می‌کند.

 زنانی که لباس نامناسب می‌پوشند، روحانیان مسیحی را وسوسه می‌کنند.

 در دوران اسقفی‌ام برای تبلیغ مسیحیت به مالیندی، #مومباسا، #نایروبی و #تانزانیا می‌رفتم. در این نقاط، هم رفتار مسیحیان را بررسی می‌کردم و هم رفتار مسلمانان را. از مقایسۀ رفتار آن‌ها به این نتیجه رسیدم که اسلام برتر است.
 
 
منبع: شیعه نیوز